JEZDECTVÍ .net (sport a chov koní plemene český sportovní pony - ČSP)

ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY (ČSP) A SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO SPORTOVNÍHO PONY (SCHČSP) SE POTÝKAJÍ S KAUZOU NEPRAVÝCH PŮVODŮ KONÍ, V NÍŽ MIMO JINÉ FIGURUJE ČLEN A OD ROKU 2008 MÍSTOPŘEDSEDA SVAZU (SCHČSP) A MÍSTOPŘEDSEDA RADY PLEMENNÉ KNIHY ČSP, pan Adolf Odložil. U KONÍ JEHO CHOVU SE V PŮVODECH OBJEVUJÍ COBY MATKY KLISNY S PRŮKAZEM PŮVODU, JEŽ VE SKUTEČNOSTI MATKAMI ONĚCH KONÍ NEJSOU. A TAK PODLE NYNĚJŠÍCH ZJIŠTĚNÍ TYTO KONĚ NEMAJÍ PŮVOD DOLOŽEN. JAKOU DOHRU MAJÍ A BUDOU MÍT ZÁSAHY DO EVIDENCE PŮVODŮ KONÍ? PŮVODY BYLY ODEBRÁNY KONÍM: 7-77 Diana, 7-76 Salina, 7-78 Blanka, Cit A Z NICH A JEJICH CHOVNÉ LINIE ODCHOVANÝCH KONÍ. DOTČENO JE NA 90 KONÍ! JDE O KONĚ PLEMEN ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY (ČSP), WELSH PART BRED (WPBr) A JINÉ.

CHCETE VĚDĚT VÍCE? NAVŠTIVTE WEB VÁCLAVA VYMĚTALÍKA, DŘÍVĚJŠÍHO MAJITELE (dnes již nežijících) KLISEN

JEJICHŽ JMÉNA A PŮVODY BYLY PŘED LÉTY PRO TENTO ČIN ZNEUŽITY

vymetalik.cz


V SOUVISLOSTI S TOUTO KAUZOU VZNIKLY Z INICIATIVY POŠKOZENÝCH CHOVATELŮ ČSP, KTEŘÍ SI DO SVÉHO CHOVU ZAŘADILI KONĚ, JIMŽ BYLA NYNÍ Z PRŮKAZU PŮVODU ODEBRÁNA DOTČENÁ PŮVODOVÁ LINIE, WEBY:

"STÍN" BOHUŽEL PADÁ NA Český sportovní pony - SCHČSP


Zápis z jednání RPK ČSP konané dne 22.7.2015 v Olešnici u Bouzova

Zúčastnění členové RPK: ing. Hošák Stanislav, Fiala Aleš, Odložil Adolf, Mgr. Pokorný Josef

Předseda SCHČSP Aleš Fiala podal RPK informaci z jednání na ÚEK ve Slatiňanech konaného 22.7.2015 ve věci klisny 7-77 Diany a Saliny z důvodu informací z ČPI.

Jednání byli přítomni: za ÚEK ing. Dvořáková, za ČMSCH Mgr. Turek, za ČPI ing. Majzlíková a za SCHČSP ing. Hošák a Aleš Fiala.

Na základě šetření ČPI bylo zjištěno, že nesouhlasí původy u výše uvedených klisen. Matky klisen Diany a Saliny uvedené v rodokmenové tabulce průkazů koně Diany a Saliny nemohou být podle DNA jejich matkami Z tohoto důvodu je nutné provést úpravy rodokmenů u klisny Diana a Saliny a u všech potomků výše uvedených klisen z první a všech dalších generací.

Původní zápisy do PK všech hřebců a klisen pocházejících z výše uvedených klisen zůstávají nadále v platnosti. Hřebcům a klisnám, potomkům klisny 7-77 Diana přímým i následným, zařazeným do jednotlivých oddílů plemenné knihy ČSP do 30.6.2015, uděluje RPK v případě nutnosti výjimku z podmínky na doložení původu, která byla stanovena Řádem PK platným v době zařazení. Seznam hřebců a klisen potomků klisny 7-77 Diana zařazených do PK ČSP do 30.6.2015 je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

RPK SCHČSP žádá ASCHK k vyzvání majitelů koní, kterých se tato změna v rodokmenech týká, k zaslání průkazu koně včetně potvrzení o původu na ÚEK, k převystavení. Průkazy a POP zaslané do 31.12. 2015 budou převystaveny bezplatně. ASCHK upozorní chovatele těchto koní, že v případě nezaslání průkazu koně k převystavení, se chovatel vystavuje riziku eventuálního postihu ze strany České plemenářské inspekce.

Zapsal Aleš Fiala.


( následující informace o členech jsou zde zveřejněny na základě věřejně dostupných informací publikovaných SCHČSP v roce 2015 - odkaz a od publikace zde téhož roku nebudou aktualizovány)

ČLENOVÉ

Rada plemenné knihy rok 2008 -2012

 • Předseda: Ing. HOŠÁK STANISLAV
 • Místopředseda : ODLOŽIL ADOLF
 • Mgr. POKORNÝ JOSEF
 • FIALA ALEŠ
 • ODLOŽILOVÁ LUCIE

Rada plemenné knihy rok 2012 -2016

 • Předseda: FIALA ALEŠ
 • Místopředseda : ODLOŽIL ADOLF
 • Ing. HOŠÁK STANISLAV
 • Mgr. POKORNÝ JOSEF
 • ODLOŽILOVÁ LUCIE

Členové SCHČSP pro rok 2015

Předseda:

 • FIALA ALEŠ
  • od roku 2008
  • Výhon 27,Velké Hoštice
  • www.hrebcinhf.cz
  • 602 586 565
  • alfiala@seznam.cz
  • info@alkapet.cz

Místopředseda:

 • ODLOŽIL ADOLF
  • od roku 2008
  • Olešnice1, Bouzov 783 25
  • www.ponyolesnice.estranky.cz
  • 607 819 555
  • a.odlozil@seznam.cz

Členové rady:

 • Ing. HOŠÁK STANISLAV

  • od roku 2008
  • Lipová 629, Štěpánkovice
  • 602 540 056
  • s.hosak@tiscali.cz
 • Mgr. POKORNÝ JOSEF

  • od roku 2008
  • Šargoun 945, 784 01 Litovel
  • hjklitovel.wbs.cz
  • 602 945 040
  • pokojo@centrum.cz
 • ODLOŽILOVÁ LUCIE

  • od roku 2008
  • Olešnice 1, Bouzov 783 25
  • www.ponyolesnice.estranky.cz
  • 728 551 300
  • a.odlozil@seznam.cz

Revizní komise:

 • JAŠEK JAROSLAV

  • od roku 2008 - UMRTÍ 2015
  • Maletín 111, Zábřeh 789 01, 608 857 774
 • KRUMNIKL LUBOŠ

  • od roku 2008
  • Bouzov 56, 783 25
  • 724 512 322
  • luboskrumnikl@seznam.cz

Členové SCHČSP:

 • BABKOVÁ PETRA

  • od roku 2011
  • Podhůra 370/3 Lipník nad Bečvou 75131
  • 604 289 759
 • BIOLKOVÁ IVETA

  • od roku 2008
  • Trojanovice 223, 744 01 Frenštát p.R.
  • 737 301 035
  • iveta.biolkova@seznam.cz
 • DAŇKOVÁ LUCIE

  • od roku 2011
  • Zlámanka17, Kroměříž 767 01
  • www.al-kham-sa.wz.cz, 606 892 235
  • vincka@seznam.cz
 • DOHNALOVÁ PAVLA

  • od roku 2010
  • Dolany 470, 783 16, 737 210 805
  • dohnalova.erpeko@seznam.cz
 • FILÍPKOVÁ MARTINA

  • od roku 2015 - NOVÝ ČLEN
  • Pražská 57, 252 03 Řitka
  • 731 114 853
  • usedlost.veselka@seznam.cz
 • FOUKAL MILAN

  • od roku 2013
  • Radkova Lhota 3 , 75114 p. Dřevohostice
  • 606 572 126, 605 919 471
  • jkosrl@seznam.cz
  • http://www.jkosrl.wbs.cz
 • GUTOVÁ KATEŘINA

  • od roku 2010
  • Oldřichovice 416, Třinec 1, 739 61
  • 607 620 312
  • Kynolek@seznam.cz
 • HANÁKOVÁ HANA

  • od roku 2008
  • Troubelice 195, 78383
  • 607 762 319
  • Hanahanakovaa@seznam.cz
 • HARAMACHOVÁ MICHAELA

  • od roku 2011
  • Bratčice 64, 664 67 Syrovice
  • 721 550 643
  • nidoran@seznam.cz
 • HLAVÁČEK DUŠAN

  • od roku 2013
  • Rolnická 12, Opava 5, 747 05
  • 777 722 827
  • dusan.hlavacek@seznam.cz
 • HOŠÁK STANISLAV ml.

  • od roku 2013
  • Komenského 478, 741 01 Nový Jíčín
  • 606 704 114
  • standa.hosak@seznam.cz
 • JANKŮ PAVLÍNA

  • od roku 2010 Oldřichov 16, Radslavice 751 11
  • 723 471 240
  • pajanku@seznam.cz
 • KACLEROVÁ DAGMAR

  • od roku 2015 – NOVÝ ČLEN Růžďka 115, 755 01 Vsetín
  • 731 470 506
  • dasa.kaclerova@gmail.com
 • KASZPER MILAN

  • od roku 2012 Střítěž 142, 739 59 Střítěž
  • 606 106 985
  • gacos@seznam.cz
 • KASZPEROVÁ JANA

  • od roku 2012
  • Střítěž 142, 739 59 Střítěž, 721 242 083
  • JanikaXXX@seznam.cz
 • KRŇANSKÁ ZORA

  • od roku 2013
  • Třebenice 82, 252 08 Slapy nad Vltavou
  • 737 111 144
  • zorka.krnanska@seznam.cz
 • Ing.KRYL PAVEL

  • od roku 2008
  • Červenka Svatoplukova 37, Litovel 784 01
  • 724 493 229
 • KŘEPELKA PETR

  • od roku 2011
  • Hrabí 2, Bílá Lhota
  • 736 760 490
  • petr2039@seznam.cz
 • KRAJŇANSKÁ LENKA

  • od roku 2015 – NOVÝ ČLEN
  • Záhořany 1, Křešice 411 48
  • 778 015 101
 • MARKOVÁ MICHAELA

  • od roku 2015 – NOVÝ ČLEN
  • Ant. Sovy 24, Opava 5, 747 05
  • 605 484 613
  • marek.michaela@seznam.cz
 • NOVÁK MIROSLAV

  • od roku 2008
  • Osek/nad Bečvou 149, 751 22
  • 606 939 191
  • miraosek@seznam.cz
 • NOVOTNÝ ROBERT

  • od roku 2014
  • Cotkytle 30, 561 32, Cotkytle
  • 608 569 621, 465 391 138
  • novotnyrob@seznam.cz
 • OTČENÁŠKOVÁ MARTINA

  • od roku 2008 Prostějov, Sadová 46, 796 03
  • 602 776 963
 • PAVLÍČEK FILIP

  • od roku 2015 - NOVÝ ČLEN
  • 24.dubna 304, 664 43 Želešice
  • 608 738 771
  • pinkpony@post.cz
 • Ing. PAVLISOVÁ MICHAELA

  • od roku 2013
  • Straškov 32, 411 84
  • 775 177 102
  • u.ryzacka@gmail.cz
  • http://www.uryzacka.cz
 • PETZUCHOVÁ MONIKA

  • od roku 2014
  • Bezručova 365, Velké Hoštice
  • 607 508 822
  • monika.petzuchova@seznam.cz
 • PLESLOVÁ VĚRA

  • od roku 2013
  • Skalice 115, 500 03 Hradec Králové
  • 776 844 270
  • www.painthorse-ranch.cz
  • pleslova@anekt.cz
 • POLEŠANSKÁ ILONA (ZMEŠKALOVÁ)

  • od roku 2011
  • Jindřichov 27, Hranice 753 01
  • 724 307 794
  • i.zmeskalova@seznam.cz
 • RADOTÍNSKÁ ELIŠKA

  • od roku 2010
  • Božíkov 9, Zákupy 471 23
  • 604 252 316
  • RadotinskaElis@seznam.cz
 • RYDVAL PETR

  • od roku 2011
  • Libosváry 82
  • 608 861 516
  • rydval.petr@seznam.cz
 • SLÁMA VLADIMÍR JAKUB

  • od roku 2009
  • Okružní 415, Břidličná 79351
  • 724 068 958
  • pro.solo@worldonline.cz
 • SLOUKA MARTIN

  • od roku 2008
  • Blažov 9, Bouzov 783 25
  • 603 858 320
 • STRNADLOVÁ LUCIE

  • od roku 2008
  • Trojanovice 223, 744 01 Frenštát p.R.
  • 603 446 181
  • luckastr@seznam.cz
 • Bc. ŠAROCHOVÁ PETRA

  • od roku 2014
  • Křimov - Suchdol 23, Chomutov 430 01
  • www.stajdominika.funsite.cz
  • 606 588 264
  • saroska@atlas.cz
 • ŠKANDEROVÁ MARCELA

  • od roku 2008
  • Guty 26, Smilovice 739 55
  • 724 086 055
  • pkmilikov@centrum.cz
 • ŠTOPPL MARTIN

  • od roku 2011
  • Újezd u Uničova, Rybníček 482, 78396
  • 604 154 974
  • Martinstoppl@seznam.cz
 • Ing.ŠVÉDA JAN

  • od roku 2009
  • Zlín nad Březinkou 5100 , 760 01
  • 603 412 190
  • mamian@tiscali.cz
 • URBANOVÁ MARIE

  • od roku 2009 Jindřichov27, 753 01 Hranice
  • 602 775 834
  • m_urbanova@volny.cz
 • VÁCLAVÍK JÁCHYM

  • od roku 2009
  • Branka u Opavy, ev.č. 2, 747 41
  • 607 984 601
  • jachym.vaclavik@centrum.cz
 • VLAŠIC PETR

  • od roku 2014
  • Ranč Ladná, 691 46
  • 602 731 102
  • www.rancladna.cz
  • petr.vlasic@rancladna.cz
 • VYMĚTALÍK VÁCLAV

  • od roku 2009
  • DPS - Stanislava Masara 1355, 752 01 Kojetín
  • 581 737 591, 774 307 388
  • vymetalik.cz@email.cz
  • www.vymetalik.cz
 • ZIEGL LIBOR

  • od roku 2012
  • Hlučínská 785, 74727 Kobeřice
  • 608 020 261, 773 950 350
  • libor.66@seznam.cz

Bývalí členové pro rok 2015

 • JAŠEK JAROSLAV

  • od roku 2008 - UMRTÍ 2015
  • Maletín 111, Zábřeh 789 01
  • 608 857 774
 • ŠAFÁR MIROSLAV

  • od roku 2008
  • Lišnice 20, Mohelnice 78985
  • 603 708 722

Bývalí členové pro rok 2014

 • HANÁKOVÁ MICHAELA

  • od roku 2012
  • Václava Skály 9, Prostějov
  • 603 346 942
  • hanakovamisha@seznam.cz
 • SVOBODOVÁ SIMONA

  • od roku 2010
  • Schnirchova 1256/2, Praha 7, 170 00
  • 777 144 703
  • svptr@seznam.cz
 • RYCHLÍKOVÁ LENKA

  • od roku 2010
  • Košovice 5, Votice 259 01
  • 608 474 897
  • www.statekvolevec.cz
  • statek.volevec@seznam.cz
 • MAKOVEC JAN

  • od roku 2008 Určice 87, 79804
  • 582 357 459
 • ŠMÍDOVÁ NAĎA

  • od roku 2012
  • Boršov 216, Moravská Třebová
  • 774 077 421
  • nada81@email.cz
 • PROČEK RUDOLF

  • od roku 2012
  • Turovice 11, Dřevohostice, 751 14
  • 728 311 910

Bývalí členové pro rok 2013

 • BRABCOVÁ LUCIE

  • od roku 2009
  • Kroužky 716, Chvalčov 76872
  • 777 830 208
  • Ben.lu@seznam.cz
 • ČÍŽKOVÁ MARTINA

  • od roku 2011
  • Západní Předměstí 860, Stříbro 349 01
  • 737 300 819
  • SkarabeusAg@seznam.cz
 • FIALOVÁ TEREZA

  • od roku 2011
  • Vysoká 46, Lešná 756 41
  • 731 413 781
  • terka.fredy@seznam.cz
 • HANÁČKOVÁ RADANA

  • od roku 2011
  • Bělov 143, 768 21 Kvasice
  • www.jkramir.wbs.cz
  • 604 755 528
  • hradana@seznam.cz
 • KOČKA VITĚZSLAV

  • od roku 2008
  • Mohelnice, Nádražní 12
  • 737 234 073
  • kocka.vit@tiscali.cz
 • Ing. KROUŽKOVÁ MARIE

  • od roku 2010
  • Chyšky 101.PSČ 398053
  • www.terezakrouzkova.webnode.cz
  • 607 220 393
  • marie.krouzkova@seznam.cz
 • ROZSYPAL JOSEF

  • od roku 2009 Domamyslická 67
  • 723 382 701
  • rozsypal.josef@seznam.cz
 • SOVOVÁ JITKA

  • od roku 2008
  • Hněvotín 379, 783 47
  • 776 631 227
  • jsovova@seznam.cz

Bývalí členové:

 • BALCÁRKOVÁ JANA
  • pro rok 2010,2011
 • BRAEROVÁ DANA
  • pro rok 2008,2009
 • CMÍRALOVÁ PAVLÍNA
  • pro rok 2011
 • GREGOROVÁ MARIE
  • pro rok 2008
 • HERODEK ROMAN
  • pro rok 2010
 • JÁNSKÁ KATEŘINA
  • pro rok 2011
 • JIROUTVÁ VERONIKA
  • pro rok 2011
 • KOLÁČKOVÁ MARTA
  • pro rok 2009,2010
 • KONOPÁSKOVÁ BARBORA
  • pro rok 2011
 • KOŠŤÁLOVÁ ADÉLA
  • pro rok 2009,2010,2011
 • KRUMNIKL ANTONÍN
  • pro rok 2008,2009
 • MARTYNKOVÁ ANEŽKA
  • pro rok 2008,2009
 • MUŽÍKOVÁ JANA
  • pro rok 2011
 • Ing. NĚMEC VÁCLAV
  • pro rok 2010
 • NEVŘALOVÁ IRENA
  • pro rok 2009,2010,2011
 • ORSZULIKOVÁ SYLVA
  • pro rok 2008
 • PÁRAL JIŘÍ
  • pro rok 2008,09,10,11,12,13 - úmrtí
 • PLŠEK FRANTIŠEK
  • pro rok 2010
 • POHORSKÝ JOSEF
  • pro rok 2009,2010,2011 - úmrtí
 • POPOVYČOVÁ RADKA
  • pro rok 2010,2011
 • SMÉKAL MIROSLAV
  • pro rok 2009,2010
 • SIGMUNDOVÁ DITA
  • pro rok 2008,2009,2010,2011
 • ŠEDIVÝ KAREL
  • pro rok 2009,2010
 • ŠINDELKOVÁ GABRIELA
  • pro rok 2010
 • TICHÝ ZDENĚK A JITKA

  • pro rok 2010,2011
 • WOJTASOVÁ JIŘINA

  • pro rok 2008
 • ZEMANOVÁ PAVLA

  • pro rok 2010,2011,2012

Přihlášený člen – bez zaplacení čl. příspěvku

 • VRÁNOVÁ GABRIELA
 • Mgr.STUPKOVÁ KATEŘINA
 • RŮŽIČKOVÁ VĚRA
 • VEVERKA MARTIN

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2011

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informací